top of page

Madarak - MyForest fák napja

Fasor Védnöki program

HIRDETMÉNY

 

Részvételi feltételek a MyForest Közösségi Erdők (Közösségi Erdőkért Alapítvány) Madarak – MyForest fák napja programjában.

 

A Közösségi Erdőkért Alapítvány – a továbbiakban MyForest – 2021. 03. 15. nappal meghirdeti a Madarak – MyForest fák napja programot.

 

A program lényege: a támogatók részéről önkéntes és aktív részvétel a MyForest erdők telepített fáinak ápolásában, a MyForest céljainak támogatásában, a MyForest és céljai ismertségének növelésében, a MyForest részéről pedig az ebben közreműködő támogatók erkölcsi elismerése.

 

A Programban a támogatók a hirdetmény és a program szabályai ismeretében önként jelentkezhetnek egy-egy MyForest fasor Védnökének.

 

 

A programban a Védnökök jogában áll:

 

 • A telepített MyForest erdők közül annak az erdőnek a kiválasztása, amelyben a Védnök egy fasor védnökségét vállalja.

 • A védnökség alá eső fasor nevének kiválasztása.

 • Egyéni tábla aláírás/Védnök megnevezés meghatározása.

 • A vállalt ápolási munkákra vonatkozó ismeretek, információk elérése.

 

Részletek:

 

A kampányban fasorként kezelünk egy-egy olyan fasort, fasor részt, amely kb. 100 méter hosszú és telepítéskor kb. 120-130 db csemetét, magoncot tartalmaz. 

 

Védnökséget kizárólag magyar, vagy EU állampolgárságú természetes személy – saját, vagy az általa képviselt szervezet nevében eljárva –, és kizárólag a már telepített MyForest Közösségi erdők védnökség alatt még nem álló fasoraira vállalhat.

 

A védnökség vállalásának lépései:

 

 • A Védnöknek jelentkezőnek le kell töltenie a MyForest oldalról a Védnöki nyilatkozatot és a Hirdetményt.

 • Ki kell választania a védnöksége alá tartozó fasor nevét, azt be kell írnia a nyilatkozatba. Fasort elnevezni kizárólag a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület https://www.mme.hu/magyarorszagmadarai weboldalán szereplő madárfajról – annak magyar nevét kiválasztva – lehetséges.

 • A kitöltött és aláírt nyilatkozat a jelentkezőnek el kell küldenie a myforestkozossegierdok@gmail.com címre.

 • Amennyiben a választott MyForest erdőben még van lehetőség védnökségre, és a nyilatkozat is mindenben megfelel a felhívásnak, ezt a MyForest visszajelzi a jelentkezőnek.

 • Ezt követően a jelentkezőnek meg kell rendelnie a névadó tábla elkészítését és kihelyezését a MyForest erre szerződött támogatójától, a Peviktera Consulting Kft-től. (info@peviktera.hu). A tábla gyártás és kihelyezés költsége bruttó 6.500 Forint, amelyet számla ellenében kell megfizetni.

 • A Védnöknek a Védnöki nyilatkozatban rögzített módon önkéntesen, vagy a MyForest felhívására évente 4 alkalommal el kell végeznie a fasor ápolását. Az ápolási munkákat végezheti önállóan saját maga, segítők közreműködésével, vagy kizárólag általa küldött segítők útján.

 • Az ápolásokkal kapcsolatban a MyForest a Védnököknek külön zárt Facebook csoportot alakít ki, amelyben csak a Védnökök tagok. Ez az ápolásokkal kapcsolatos szervezési kommunikáció hivatalos fóruma.

 • A védnökség vállalása 3 évre vonatkozik. Amennyiben a Védnök a 3. év után továbbra is gondját szeretné viselni a fasornak, a védnökséget egy egyszerű nyilatkozattal – további költségek és díjak nélkül – folytathatja.

 

A védnökségben érintett fasor nem szabadon választható, az minden esetben az adott MyForest erdő következő, sorrendben a már védnökséggel rendelkező fasort követő fasora. Ennek meghatározását/  azonosítását és nyilvántartását a MyForest végzi és ezt a Védnöki nyilatkozat záradékában rögzíti.

 

Amennyiben az adott MyForest erdőben korábban egy másik Védnök már kiválasztotta a Védnöki nyilatkozatban kért madárfajt névként, erről a MyForest az új nyilatkozót tájékoztatja. Ilyen esetben a nyilatkozó új nevet választ, egy MyForest erdőben azonos névvel két fasor nem nevezhető el.

 

A Védnök a szokványoknak megfelelően meghatározhatja az egyéni védnökségi táblára kerülő, a Védnökre utaló szöveget, megnevezést, nevet. Ez elsősorban, de nem kizárólagosan a Védnök saját neve, (pl.: Minta Béla) családjának megnevezése (pl.: Minta család), családtagjai nevének felsorolása (pl. Minta Ildikó, Minta Viktor, Minta Szilvia és Minta Bálint), az Általa képviselt szervezet, vállalkozás neve. (pl.: Hatvani Polgárőr Egyesület, Kisügyes Kft, Minta Bt. stb.)

Politikai párt és napi aktív politikai tevékenységet folytató szervezet neve védnökként nem jelenhet meg a MyForest táblákon.

A pejoratív, félreérthető, személyiségi jogokat-, vagy közerkölcsöt sértő elnevezések feltűntetését a MyForest elutasítja.

 

A Védnök számára a MyForest a Védnök által vállalt ápolási munkák végzésére, annak mikéntjére vonatkozó információkat szakemberek személyes támogatása útján és/vagy oktató anyagok közzétételével biztosítja. 

 

A programban a Védnökök vállalt kötelezettségei:

 

 • Védnöki Nyilatkozattétel

 • Névadás

 • Egyéni tábla aláírás meghatározása

 • Védnöki tábla előállítási és kihelyezési költségének megfizetése

 • Az elvárt és vállalt ápolások elvégzése a fasorban

 

Részletek:

 

A Védnök köteles az erdő és a facsemeték védelme érdekében az ápolási munkákhoz szükséges minimális ismereteket elsajátítani, az irányító erdészek útmutatásait és a közzétett oktatóanyagokban kért technológiákat elfogadni. Az egyes ápolási feladatok során felelős azért, hogy az ápolási munkában Őt segítők szintén ennek megfelelően járjanak el.

 

Amennyiben a Védnök nem, vagy nem az elvárt technológiával, vagy nem a fák számára szükséges hatékonysággal teljesíti a Nyilatkozatában vállalt naptári évente 4 alkalommal végzendő ápolási feladatát – és ezzel kockáztatja az erdő facsemetéinek fejlődését – a MyForest jogosult minden egyéb kötelezettség nélkül a Védnök névadó táblájának eltávolítására, illetve a fasor Védnökségének továbbadására.

A védnökség kezdeményezésekor a Védnök által megfizetett 10 fa támogatási összege ilyen esetben sem jár vissza a Védnöknek.

 

A MyForest jogai

 

 • A Védnökök felhívása az ápolási munkák végzésére

 • A programból a vállalását nem teljesítő Védnök kizárása.

 

Részletek:

 

A MyForest jogában áll a Védnök nyilatkozata alapján a naptári évenkénti 4 ápolási munkára a Védnököt felhívni. A MyForest a felhívásban minden esetben – tekintette a mezőgazdasági munkálatok sajátosságaira (pl. a növényzet vegetációs szakaszai, az időjárási körülmények változékonysága) és figyelembe véve, hogy a MyForest nem jogosult a Védnökök időbeosztására – elvárt ápolási időszakot jelöl meg. (Pl.: „Kérjük, hogy a Védnökséged alatt álló fasorban április 15.-30. között gondoskodj a gyomok kikapálásáról…” stb.)

 

 

A MyForest kötelezettségei

 

 • A védnöki program működtetése.

 • A Védnökök nyilatkozatainak nyilvántartása.

 • A védnökségben érintett fasorok nyilvántartása.

 • Az egyéni Névadói és Védnöki táblák elkészítésének és kihelyezésének ellenőrzése.

 • Az ápolásokhoz szükséges információk, ismeretek közreadása.

 • A szükséges ápolási munkákra a Védnökök felhívása, a zárt védnöki Facebook csoport kialakítása.

 • Lehetőség szerint tanácsadók biztosítása az ápolási munkákhoz.

 • A programból a vállalását nem teljesítő Védnök kizárása, helyettük új Védnökök keresése.

 

Kelt: Budapest, 2021.03.15.

Sywa Ágnes, kurátor

Közösségi Erdőkért Alapítvány

bottom of page